ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.

GrodziceKatalogi


Najnowsze wydania katalogów do pobrania w wersji PDF. czytaj dalej

Artykuły


Chcąc przybliżyć Państwu szczegóły wielu realizacji z wykorzystaniem grodzic oraz podzielić się wiedzą dotyczącą tej tematyki na przestrzeni lat opublikowaliśmy w prasie branżowej oraz mediach elektronicznych wiele artykułów, które dostępne są niżej. czytaj dalej

Specyfikacje techniczne


Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Jako materiały pomocnicze dla wykonawców, zamieszczone niżej publikacje zostały opracowane w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie pracowników firmy, oraz skonsultowane z firmami specjalizującymi się w pracach instalacyjnych ścianek szczelnych. czytaj dalej

Certyfikacje


Na tej podstronie można pobrać certifikacje wymienionych hut. czytaj dalej

Warunki sprzedaży


Ogólne Warunki Sprzedaży do pobrania w wersji PDF. czytaj dalej

ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92 | PL-41 308 Dąbrowa Górnicza | Polska
T +48 32 776 67 95 | F +48 32 776 75 49