ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.

Grodzice

Grodzice płaskie, zwane też grodzicami o prostych środnikach, wykorzystywane są do tworzenia cylindrycznych elementów, samostatecznych po wypełnieniu gruntem. Konstrukcje takie nie wymagają dużego zagłębiania w podłożu gruntowym. Cechująca je zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń poziomych jest wynikiem ich masywności, krępości i dużego pola podstawy. Stosowane w miejscach, gdzie niemożliwe jest zapewnienie stateczności ścianki poprzez pogrążenie jej na wymaganą głębokość, na przykład gdy:

  • trudne warunki gruntowe utrudniają pogrążenie grodzic

  • warstwy skał występują na małej głębokości

  • na małej głębokości pod warstwą gruntów nieprzepuszczalnych występuje napięte zwierciadło wody gruntowej

Do najczęstszych zastosowań należą:
  • nabrzeża portowe o dużej głębokośc

  • falochrony

  • konstrukcje chroniące przyczółki mostów na wypadek uderzeń przez jednostki pływające

  • podpory nabrzeży pomostowych

ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92 | PL-41 308 Dąbrowa Górnicza | Polska
T +48 32 776 67 95 | F +48 32 776 75 49