ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.

Grodzice

Grodzice kształtowane na zimno produkowane przez ArcelorMittal są od wielu lat powszechnie stosowane w budownictwie lądowym i hydrotechnicznym. Znajdują zastosowanie jako elementy konstrukcji stałych i tymczasowych. Wykorzystuje się je jako elementy zabezpieczające brzegi rzek i kanałów przed erozją i falami wywoływanymi przez jednostki pływające. Technologia pogrążania grodzic kształtowanych na zimno nie różni się od technologii pogrążania grodzic gorącowalcowanych.

Główne zalety:
  • ekonomiczność - zoptymalizowany stosunek wskaźnika wytrzymałości do ciężaru ścianki

  • duża szerokość profili (660 - 922mm) przyspieszająca proces pogrążania

  • niewielka wysokość (89 - 297mm) zajmująca niewielki obszar terenu

  • dopuszczalny kąt obrotu w zamkach (10 deg) dający więcej swobody w planowaniu przebiegu ścianki

  • możliwość wielokrotnego pogrążania


Grodzice kształtowane na zimno typu Omega


Grodzice kształtowane na zimno typu ZArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92 | PL-41 308 Dąbrowa Górnicza | Polska
T +48 32 776 67 95 | F +48 32 776 75 49